Tallinna Linnuklubi

Juubelisündmused looduskaitsepäeval Vabaõhumuuseumis 23.mail 2014

Tallinna Linnuklubi on olnud juba 12 aastat looduse tundmise võistluse korraldaja Tallinna koolidele Rocca al Mare looduse õpperajal ja Vabaõhumuuseumi territooriumil.

Tänavune looduskaitsepäev, 23.mail oli eriline sellepoolest, et looduse tundmise võistlus on toimunud samas paigas järjepidevalt 30 aastat. Tänavu osales 10 Tallinna kooli 135 õpilasega. Juubeliaasta puhul kutsuti looduskaitsepäevale ka need kunagised koolinoored, kes õpperajale aluse panid ning on olnud välitöödel Paatsalus. Välipraktikast ilmus vahetult looduskaitsepäeva eel juubelikogumik „Paatsalu 40 linnukevadet“, mille esmaesitlus toimuski koos tänaste noortega Vabaõhumuuseumis. Kogumik annab ülevaate loodusmaja loodusringide ja Tallinna 3. keskkooli (nüüd Tallinna Lilleküla Gümnaasium) bioloogiaklasside vilistlaste välitöödest Paatsalus, nende haridusteest ja tegevusaladest. Raamat on pühendatud ornitoloog Sven Onno mälestusele. S. Onno algatas 40 aastat tagasi kajaklaste uurimise Väinamere piirkonnas ning kutsus välitöödele ka hulgaliselt kooliõpilasi. Tallinna koolinoortele määrati välitööde paigaks Paatsalu linnurikkad laiud. Seal tegutsedes saadi kaasa ainulaadne tõuge looduslähedaseks kujunemisel.

Tallinna Linnuklubi loodab, et meie klubi traditsioonilised looduse tundmise võistlused Vabaõhumuuseumis innustavad samuti õpilasi loodust uurima ja kaitsma. Looduskaitsepäeva populaarsus annab lootust, et klubi koostöös Tallinna koolidega jätkab võistluse korraldamist edaspidigi ning võistlema tuleb  koole, kes varem pole osalenud.

Avaldame siinkohal tänu järgmistele koolidele, kelle loodusainete õpetajad on palju aastaid teinud meiega head koostööd ja õpilasi looduse tundmise võistlusele saatnud.

Meil on heameel tänada pikaajalise eduka koostöö eest järgmisi asutusi ja nende esindajaid, nagu Eesti Vabaõhumuuseum (Merike Lang ja Anneli Banner); Eesti Loodusmuuseum (Loore Ehrlich ja Tiiu Liimets); Tallinna Loomaaed ( Inari Leiman ja Maris Laja). Samuti täname Harju-Järva-Rapla regiooni Keskkonnaametit, kelle esindaja Reet Kristian on meiega liitunud viimastel aastatel.

Looduskaitsepäeva läbiviimist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vabaõhumuuseum. Juubelikogumiku „Paatsalu 40 linnukevadet“ väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Linda Metsaorg,

Tallinna Linnuklubi

loodushariduse eestvedaja

Selle artikli kommenteerimine ei ole lubatud.