Tallinna Linnuklubi

Paljassaare hoiuala külastaja meelespea:

 

 • Koertel peab olema jalutusrihm ja suukorv.
 • Hoiualal on lahtiste koertega liikumine keelatud.
 • Hoiualal liigeldakse jalgsi ja jalgrattaga.
 • Autode, ATV-de, mootorrataste jt mootorsõidukitega hoiualal liiklemine keelatud, v.a. erilubadega.
 • Lõkke tegemine on keelatud. Suur tuleoht!
 • Oma prügi võta kaasa! Lähim prügikonteiner asub Pikakari ranna juures.
 • Hoiualal on lubatud korjata marju ja seeni.
 • 1. maist 31. juulini on roostikus ja rannikul liikumine keelatud. Linnud pesitsevad!

 

 • У собак должен быть поводок и намордник.
 • На заповедной территории выгул собак запрещён.
 • На заповедной территории перемещаются пешком и на велосипеде.
 • Движение по заповедной территории на машинах, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах запрещается, за исключением особого разрешения.
 • Запрещается разведение костров. Высокая пожароопасность!
 • Свой мусор заберите с собой! Ближайщий мусорный контейнер находится вблизи берега Пикакари.
 • На заповедной территории разрешается собирать ягоды и грибы. 
 • С 1 мая по 31 июля в камышнике и на побережье движение запрешено. Птицы гнездятся!