Tallinna Linnuklubi

Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2008-2016

Kinnitatud 26.09.2008.

Fail (PDF, 5 MB)  on kättesaadav pildil klikkides

 

Paljassaare KKK kaas