Tallinna Linnuklubi

Tallinna Linnuklubi kutsub Tallinna linnuhuvilisi osalema Eesti Ornitoloogiaühingu poolt koordineeritavas talilinnuloenduste projektis. Talilindude seire eesmärk on selgitada välja talilindude levik ja arvukus ning selles toimuvad muutused.

Kuna Tallinna looduslikus keskkonnas toimuvad muutused väga kiiresti, siis on eriti oluline teada saada, millistes Tallinna piirkondades ja millist laadi muudatused talilinnustikus toimuvad. Selleks oleks vaja andmeid võimalikult paljudelt loendusradadelt.

Sügisloendus toimub 15. – 28. novembril, jõuloendus viiakse läbi 24. – 6.jaanuaril ning kevadloendus 15. – 28. veebruaril.  Et transekte linnas ühtlasemalt paigutada ja et loendajad samu radu ei tallaks, soovitame esmalt jälgida kaarti, kus on esitatud nii eelnevatel hooaegadel käibel olnud kui ka mõned uued perspektiivsed rajad. Kui sobilik loendusrada on Tallinnas välja valitud, andke raja pikkusest ja selle asukohast enne loendama asumist kindlasti teada aadressile eet@tallinna-linnuklubi.ee. Siis saab uued loendusrajad lõplikult paika panna.

Tallinna loendusradade andmed tuleb pärast talilinnuhooaega paberkandjal saata Eesti Ornitoloogiaühingule (Veski 4, Tartu, 51005). Elektroonset koopiat palume saata ka Tallinna Linnuklubile (eet@tallinna-linnuklubi.ee). See võimaldaks Tallinna loendustulemuste kohta linnakeskset kokkuvõtet teha.

Talilinnurajad talvel 2011 - 2012

Talilinnurajad talvel 2010 - 2011

Talilinnurajad talvel 2009 - 2010

Talilinnurajad talvel 2011 - 2012

Talilinnuloenduse juhendi, vaatlusankeedi ja seniste loendustulemustega saate tutvuda aadressil http://www.eoy.ee/taxonomy/term/15.

Lisaks Jaanus Eltsi koostatud loendusjuhendile toome ära mõned linnaoludes vajalikud näpunäited:

Loendusrada

  • Loendusraja pikkus on ideaaltingimustes 10 km ja minimaalselt 5 km. Linnas piisab ka 7-8 km pikkusest loendusrajast.
  • Rada tuleks valida võimalikult  mitmekesisele maastikule, vältides  suuremaid paneelelamute rajoone ja eelistades parke, metsi ja aedlinnu, eriti nende servaalasid.

Loendamine

  • Biotoope on EOÜ talilinnuloenduses näidatud kokku kaheksa, kuid linna piires kuuluvad kõik alad (sh mets ja park) linnabiotoopi (b).
  • Tallinnas  asuval loendusrajal tuleks eraldada järgmised biotoobid: paneelelamute ala, aedlinnn, mets ja park (koos kalmistuga). See info on vajalik Tallinna loendusandmete analüüsiks.
  • Kui lind on madallennul, märgitakse ta linnabiotoopi (b), Tallinnas vastavalt sellesse biotoopi, kus lend toimus. Kui lind on selgel ülelennul, märgitakse ta biotoopi muu (f).
  • Linnas kulgeval loendusrajal võib ette tulla suurearvulisi linnuseltsinguid, näiteks sinikael-pardid ja kajakad toitmisaladel, ööbivad vareslased. Need erindid peaks küll ankeedile kandma, kuid sel juhul tuleb kindlasti eraldi välja tuua, mis antud rajal erilist oli ja et tegu ei ole nö. loomuliku arvukusega.

Talilinnuloenduse ankeet

Talilinnuloenduse juhend